Pécsi Kulturális Központ

XXIV. Vasútmodell Parádé

Kezdési időpont:

2015-11-28 10:00

Záró időpont:

2015-11-29 18:00

Kategória:

Javasolt életkor:

Szervező részegység:


Leírás:

Börze, favonat, makett, bütykölde, LEGO, terepasztal, szakmai előadás, papír-makett készítés, játék-terepasztalok

 XXIV. Vasútmodell Parádé

2015. november 28-29.

Börze, favonat, makett, bütykölde, LEGO, terepasztal, szakmai előadás, papír-makett készítés, játék-terepasztalok

 

 Tervezett látnivalók:

- Ismét működni fog az évente csak egyszer üzemelő 23m2-es, 1:160 méretarányú klubterepasztal.
- LEGO terepasztal! Budapesti vendégkiállítónk jóvoltából számos igazi mozdony LEGO kockákból épült, működő mását tekinthetik meg az ér
deklődők a LEGO terepasztalon, mely a tavalyinál nagyobb területen mutatja be a LEGO vasutak világát.
- A Kulturális Központban működő LEGO Creator Klub jóvoltából legózni is lehet a parádé alatt.
- A Gemenci Kisvasút terepasztalon - a Pécsi Gyors vasútmodellező klub jóvoltából az emeleti színház teremben lesz kiállítva az 1:32 léptékű terepasztal.
- Építsünk maketteket! Európa legnagyobb makettgyártójának jóvoltából csekély összegért Viessmann; Kibri és Vollmer épületeket állíthatnak össze az érdeklődők. Emellett a felsorolt gyártók termékei a helyszínen meg is vásárolhatók.A sokféle épület, modell figura és tartozékok a kiállított vitrinekben és diorámákon is megcsodálhatók.
- Szombaton délután Szécsey István érkezik a Siemens Zrt-től, előadásának fő témája: a magyar vasúti járműgyártás a kezdetektől az 1910-es évek végéig. ( A sorozat még -megjelenés előtt álló- legújabb könyvének témája) Kitekintés az elmúlt év vasúti járművekkel kapcsolatos híreire, eseményeire.
- Kisgyermekeknek és persze a szülőknek is ajánljuk a szokásos "interaktív játszótereket": játékterepasztalok, amiket a gyerekek kezelhetnek, favonat játék és papírmakettek készítése, ahol buszok, vonatok és vasúti épületek egyszerűen összeállítható makettjeit készíthetik el.
- Idén is lesz vasútmodellek és tartozékok, vasúti témájú könyvek, tárgyak börzéje. Aki eladni szeretne, igényét kérjük jelezze előre a +36-20-584-8218 telefonszámon, ahol a feltételekről érdeklődhet.
- Az Önök kényelme érdekében büfé és ingyenes ruhatár áll a rendelkezésükre.

Forrás www.epivk.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NYEREMÉNYJÁTÉK

Teleljen a Pécsi Kulturális Központtal, hogy jövőre nyaralhasson vele! - Váltson jegyet három őszi nagyrendezvényünkre és nyerjen családi nyaralást Balatonfenyvesre! – című nyereményjáték.

Aki mindhárom nagyrendezvényünkre (KockaFeszt, JátsszMa! V. Pécsi Társasjáték Kiállítás és Vásár, XXIV. Vasútmodell Parádé) legalább 1 db belépőjegyet megvásárol, és összegyűjtve a 3 rendezvényen szerzett IGAZOLÓSZELVÉNYeket egyszerre, összecsatolva bedobja a kijelölt gyűjtőládába, az sorsoláson vehet részt, ahol főnyereményként 4 fő részére, 1 hetes családi nyaralást nyerhet Balatonfenyvesre.

Sorsolás: 2015. november 29. 16.00, a XXIV. Vasútmodell Parádén. A Nyereményjáték szabályzata és további információ a www.pecsikult.hu weboldalon

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Pécsi Kulturális Központ (a továbbiakban: Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A játék Szervezője Pécsi Kulturális Központ (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező (továbbiakban: Játékos) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. §).

2. A játék leírása

Teleljen a Pécsi Kulturális Központtal, hogy jövőre nyaralhasson vele! - Váltson jegyet három őszi nagyrendezvényünkre és nyerjen családi nyaralást Balatonfenyvesre! – című nyereményjáték.

Aki mindhárom nagyrendezvényünkre (KockaFeszt, JátsszMa! V. Pécsi Társasjáték Kiállítás és Vásár, XXIV. Vasútmodell Parádé) legalább 1 db belépőjegyet megvásárol, és összegyűjtve a 3 rendezvényen szerzett IGAZOLÓSZELVÉNYeket egyszerre, összecsatolva bedobja a kijelölt gyűjtőládába, az sorsoláson vehet részt, ahol főnyereményként 4 fő részére, 1 hetes családi nyaralást nyerhet Balatonfenyvesre.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2015.10.17. 10.00 órától – 2015.11.29. 15.00 óráig.

A sorsolás időpontja: 2015.10.29. 16.00. A Játék időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a mindhárom nagyrendezvényünkön (KockaFeszt, JátsszMa! V. Pécsi Társasjáték Kiállítás és Vásár,  XXIV. Vasútmodell Parádé)  kapott, és összetűzve leadott Igazolószelvénnyel lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, és az igénybe vételhez szükséges a pontos név, e-mail cím és telefonszám megadása – melyeket az igazolószelvények leadása során tud megadni a Játékos.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadja jelen Szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Nyertes nyereménye: 4 fő részére, 1 hetes családi nyaralás Balatonfenyvesre.

A nyeremény 2x2 ágyas szobákban történő elszállásolásra, ágynemű biztosítására, és az Idegenforgalmi Adó megfizetésére vonatkozik, ellátás nélkül. A nyeremény felhasználható 2016 nyarán, a Szervező és a Nyertes által egyeztetett időpontban.

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény nem váltható át készpénzre.

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremény a Játék lezárása után kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik

 mindhárom nagyrendezvényünkön (KockaFeszt, JátsszMa! V. Pécsi Társasjáték Kiállítás és Vásár,  XXIV. Vasútmodell Parádé)  kapott, és összetűzve leadott Igazolószelvénnyel rendelkeztek.

A sorsolás helyszíne, időpontja: XXIV. Vasútmodell Parádé (Pécsi Kulturális Központ 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6) 2015. 11. 29. 16.00  A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 48 órán belül e-mail-ben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. A nyereményt a Szervező csak magyarországi címre küldi meg.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a Nyertes által megadott címre kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolja.

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a sorsolást követő 15 naptári napon belül, neki felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adatkezelés

A Játékos személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Pécsi Kulturális Központ adatbázisába kerüljenek, és továbbiakban programokkal kapcsolatos hírlevelet kapjon.

9. Felelősség kizárása

A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit, a nyeremény(ek)hez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a www.pecsikult.hu webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az  info@pecsikult.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

A Szabályzat értelmezése során minden esetben a magyar jogszabályok a mérvadók. E Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 Kelt: Pécs, 2015. október 16.

 Hírlevél feliratkozás:

Galéria