Pécsi Kulturális Központ

Magyar Népmese Szakmai Nap 2019.

Kezdési időpont:

2019-03-25 10:00

Kategória:

Egyéb

Javasolt életkor:

Felnőtteknek

Szervező részegység:

PKK Uránvárosi Művelődési Ház

Leírás:

 Magyar Népmese Szakmai Nap 2019.

2019.03.25 – 10:00-14:30
Pécsi Kulturális Központ
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

A szakmai napok célja, hogy a résztvevők, a szakmai előadásokon és egyéb programokon keresztül értesüljenek a hazai gyakorlatokról, tapasztalatokról.

A program szervezője:
Pécsi Kulturális Központ
A program megvalósításában közreműködik:
Sopianae Kulturális Egyesület

A rendezvény ingyenes!

Részletes program:

10:00-10:15
Megnyitó
Dr. Őri László Pécs MJV alpolgármestere
Kövesi Mária igazgató, szakmai vezető

10:15-11:00
Metamorphoses alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás módszertani és iskolai-óvodai gyakorlati tapasztalatainak bemutatása
Jakab Csilla Metamorphoses meseterapeuta
Oktatási Hivatal

11:00-11:45
Óperencián innen és túl – A mesék és versek szerepe zárt intézményekben
Csorba-Simon Eszter könyvtáros, doktorandusz
PTE EK és Egyetemi Könyvtár Társadalomtudományi Szakkönyvtár, PTE ”Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

11:45-12:00
Kávészünet

12:00-12:45
Élőszavas mesemondás régen és ma
Szabad Boglárka, néprajzkutató, népmese szakelőadó
Hagyományok Háza

12:45-13:30
„Elmúlt idő vállán, elszállt idő tetején, amikor a tó csak tócsa volt, a hegy csak vakondtúrás, akkor történt ez…”
Élet a Pécsi NépmesePontban
Kalmár Krisztina, Oppe Orsolya, P. Kovács Tiborné
Pécsi NépmesePont, Pécsi Kulturális Központ

13:30-14:30
Népmesék alkalmazása a gyakorlatban
Kötetlen tapasztalatcsere


....................................................................

Jakab Csilla
Metamorphoses meseterapeuta, coach
Oktatási Hivatal
jakab.csilla1@gmail.com

METAMORPHOSES ALKOTÓ-FEJLESZTŐ MESEFOGLALKOZÁS MÓDSZERTANI ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA
Absztrakt
Az előadásomban dr. Boldizsár Ildikó által megalkotott alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás elméleti alapjait, a mesékkel való foglalkozás megközelítési módjait, valamint a módszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait kívánom megosztani az érdeklődőkkel. Tapasztalataimra az általános iskolás, és óvodás korú gyerekcsoportokban, valamint felnőtt közegben tettem szert rendszeres mesefoglalkozások tartásával. Továbbá kitérek a mesék közvetítésében rejlő részletekre, tapasztalatokra a gyerekek és felnőttek közötti különbség tekintetében konkrét mesefoglalkozás tematikájának bemutatásával. Végezetül szójt ejtünk a felnőttek esetében alkalmazott meseterápia-coaching kapcsolódási lehetőségeiről.

Tartalom:
- Meseterápiák napjainkban
- Történeti áttekintés a népmese fénykorától napjainkig
- Metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterápiás módszer bemutatása:
- Meseválasztás- foglalkozástervezés
- Beléptetés a mesébe
- Élőszavas mesemondás
- Mesefeldolgozás élményszerűsége
- A foglalkozás zárása
- Konkrét mesefoglalkozás bemutatása gyerek-felnőtt verzióban
- Meseterápia és coaching, coaching és mese kapcsolódási lehetőségei

...................................................................

Csorba-Simon Eszter
könyvtáros, doktorandusz
PTE EK és Egyetemi Könyvtár Társadalomtudományi Szakkönyvtár, PTE ”Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
cs.simon.eszter@gmail.com

ÓPERENCIÁN INNEN ÉS TÚL – A MESÉK ÉS VERSEK SZEREPE A ZÁRT INTÉZMÉNYEKBEN
Absztrakt
Mára kurrens problémává vált a bűnözés, ezzel együtt a büntetéssel kapcsolatos nehézségek, kérdések és megoldások, melynek hatására az eddig zárt intézményrendszerek széles körű társadalmi nyilvánosságot kapott. Az előadásom alapját az a személyes és szakmai tapasztalat képezte, amelyet könyvtárosként biblioterápiás foglalkozásaim keretében, a pécsi Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében fogvatartottakkal és a szigetvári és komlói lakásotthonokban, valamint a pécsi nevelőtthonban folytatott foglalkozássorozat tartása során szereztem.
Meggyőződésem, hogy a irodalomterápiának egyre nagyobb szerepe van az oktatásban és a társadalmi nevelésben. A mesék pedig egy erős kapaszkodót jelentenek olyan gyerekek esetében, akiknek sosem meséltek. Ezekben a történetekben találkozhatnak ismerős körülményekkel, új megoldási lehetőségekkel, szórakoztatnak és megnyugvást adhatnak. Előadásomban bemutatom a tapasztalataimon keresztül, hogy milyen lehetőségei vannak az irodalomterápiának ezeken a speciális területeken.

...................................................................

Szabad Boglárka
Néprajzkutató, népmese szakelőadó
Hagyományok Háza
Szabad.Boglarka@hagyomanyokhaza.hu

ÉLŐSZAVAS MESEMONDÁS RÉGEN ÉS MA
Absztrakt
Hogyan kapcsolódott össze régen elválaszthatatlanul a népmese és az élőszavas mesemondás? Kik azok a mesemondók, és mivégre voltak a hagyományos közösségekben? Lehet-e ma is élőszóban mesélni, s ha igen, hogyan sajátítható el a mesemondás gyakorlata, technikája és a szervesen ehhez kapcsolódó tudás?
Szabad Boglárka néprajzkutató-mesemondó előadásában a népmese mint improvizatív folklórműfaj témáját állítja középpontba, a Hagyományok Háza élőszavas mesemondásra épülő programjainak bemutatásán keresztül.

...................................................................

Kalmár Krisztina, Oppe Orsolya, P.Kovács Tiborné
NépmesePont alkalmazottak
Pécsi NépmesePont, Pécsi Kulturális Központ
pecsinepmesepont@gmail.com

„ELMÚLT IDŐ VÁLLÁN, ELSZÁLLT IDŐ TETEJÉN, AMIKOR A TÓ CSAK TÓCSA VOLT, A HEGY CSAK VAKONDTÚRÁS, AKKOR TÖRTÉNT EZ…”
ÉLET A PÉCSI NÉPMESEPONTBAN
Absztrakt
A Pécsi Népmesepont működése, bemutatása, mindennapjai az első év tapasztalatai alapján.
Ezt követően a három munkatárs egy - egy gyakorlati elemet mutat be a legnépszerűbb foglalkozástípusokból.
1. A gazdag ember három fia c. magyar népmese - élőszavas mesemondás (Kalmár Krisztina)
2. „Alkotócsoport”- foglalkozás részlet – Oppe Orsolya
3. Játékos mesefeldolgozás– P. Kovács Tiborné drámapedagógus

Kalmár Krisztina 20 évig pedagógusként tevékenykedett, majd az ország legnagyobb pénzintézeténél a Budai Régió értékesítési vezetőjeként dolgozott. Mivel mindig is szeretett emberek között dolgozni, a tanítás, az oktatás rendkívüli mértékben motiválta, így más formában, de visszatért a gyökerekhez. Évtizedes tanulási folyamat eredményeként közép- és nagyvállalatok egyik keresett trénere lett. Üzleti etikettet, -protokollt, vezetéselméletet, időgazdálkodást tanított. Évek múltán visszatért szülővárosába, ahol ismét „nyugalmasabb vizekre evezett” és egy rövid időre visszatért az általános iskolai tanításhoz. Egy éve a Pécsi NépmesePont sikeres működését szervezi, koordinálja.

Oppe Orsolya közel 15 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Pályája során gyermekközpontú szemléletével és gyakorlatorientált módszerivel számtalan területen (közoktatás, felsőoktatás, gyakornoki képzések, mentori feladatok, nyári táborok, fejlesztő foglalkozások) sikerült eredményes és megbecsült pedagógiai munkát végeznie. Tanári pályafutása mellett társszerzője volt egy didaktikai és módszertani kézikönyvnek is, amelynek központjában a tanuló/ diák központú, interaktív oktatás és nevelés áll. Foglalkozásain kiválóan alkalmazza a Hagyományok Háza által szervezett képzéseken hallottakat és a foglalkozások menetébe tökéletesen beépíti a különböző folklór elemeket. 2018. június óta a Pécsi NépmesePont munkatársa.

P.Kovács Tiborné (Péko) magyar- történelem- dráma szakos pedagógus volt 40 éven át. Gyermekkora óta a néptánc mozgalom aktív tagjaként tevékenykedett. Néptáncból és bábból Művészeti Oktatói Működési Engedéllyel is rendelkezik. A Kertész Civil Közösség vezetője, a régi kertvárosi közösségi élet szervezője. A szakma szerelmese, pedagógusi elhivatottságát tükrözi, hogy még a mai napig is szívügye a gyermekek anyanyelvi nevelése. „Pécs Város Érdemes tanára” kitüntetettje. Ars poetikája: „Az én szívem zsarátnok, semmi rosszat nem hoz rátok, mellé lehet telepedni, melegénél melegedni.” 2018 júniustól a Pécsi NépmesePont munkatársa.Hírlevél feliratkozás:

Galéria

Legfrissebb hírek