Pécsi Kulturális Központ

FELHÍVÁS

Kezdési időpont:

2017-04-05 17.30

Kategória:

Javasolt életkor:

Szervező részegység:


Leírás:

U60 Vizuális és Dokumentációs Műhely

 A Pécsi Kulturális Központban 2017. áprilisában kezdi meg működését

a lakóterület (Uránváros) és környékének múltját feldolgozó, az itt élők 
mindennapjait bemutató, a fontosabb eseményeket rögzítő, dokumentáló 
U60 Vizuális és Dokumentációs Műhely. 
 
Műhely munkájában résztvevők lakókörnyezetük történetének feldolgozása, események rögzítése közben sajátíthatják el a különböző eszközök (digitális fényképezőgép, video, scanner stb.) használatát és szerezhetnek ismereteket szűkebb lakóhelyük, az itt élő családok múltjáról. Tevékenységük kiterjed lakóhelyük eseményeinek rögzítésére, dokumentálására, a lakóterület, az itt élők múltjához kötődő vizuális anyagok ( fotók, amatőr filmek, videók) felkutatására,  összegyűjtésére, ezekhez kapcsolódón könyvtári (helytörténeti gyűjtemény) és levéltári kutatómunkára, a feldolgozott emlékeket bemutató helyi digitális archívum létrehozására és folyamatos karbantartására. 
 
A műhelyben  végzett munka során az abban résztvevők alkalmassá válhatnak arra, hogy a technikai eszközöket saját gondolataik, érzéseik kifejezésére is használják, létrehozott alkotásaikat pedig az erre a célra kialakított internetes felületen, kiállításokon, bemutatókon másokkal is megismertessék, vagyis képesek legyenek majd a szűkebb-tágabb lakókörnyezettel történő kommunikáció újabb formáinak az alkalmazására is.
 
Az U60 Vizuális és Dokumentációs Műhely keretében végezhető tevékenységek:
a fotózás és a videózás technikai alapjainak elsajátítása,
·a lakóterület történetének megismerése könyvtári és levéltári munka, valamint terepmunka - interjúk készítése, visszaemlékezések, családtörténetek rögzítése és fotózás – közben.
·a lakókörnyezet fontosabb eseményeinek rögzítése, archiválása,
·a lakóterülettel, az itt élőkkel foglalkozó családi fotók, amatőr filmek (8, super8 és 16mm.), videók gyűjtése, digitalizálása, archiválása,
·az összegyűjtött és feldolgozott, valamint a műhely tagjai által önállóan készített anyagok közreadását szolgáló internetes WEB oldal  (digitális helytörténeti gyűjtemény) létrehozása és működtetése,
·videofilmek készítése és bemutatása, fotókiállítások rendezése,
·Filmklub működtetése (a havonta egy,vagy két alkalommal sorra kerülő vetítéseket beszélgetés és az alkotókkal való eszmecsere követné)
 
A Pécsi Kulturális Központ 2017. április 5-ig várja a 12 évnél idősebb érdeklődőket. 
 
Jelentkezés és információ: 
személyesen a Pécsi Kulturális Központban (7633 Pécs, Veress Endre u. 6.)
Információ interneten a következő címen: http://pecsikult.hu/info@pecsikult.hu
telefonon a +36 72 253 477 számon.
Takács Imre témavezető: +36 70 367 6720imre.takacs52@gmail.com
 
Az alakuló összejövetelre 2017. április 5-én, szerdán 17.30-kor 
kerül sor a Pécsi Kulturális Központban (7633 Pécs, Veress Endre u. 6.)


Hírlevél feliratkozás:

Galéria

Legfrissebb hírek